BẢN TIN CHUYÊN NGÀNH
Tình hình lấn chiếm hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố (14/9/2016)

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Văn Khoa tại Thông báo số 318/TB-VP ngày 22 tháng 6 năm 2016, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố đã báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tình hình xây dựng lấn chiếm hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay tại Văn bản số 1106/TTCN-QLTN ngày 19 tháng 7 năm 2016.

Ủy ban nhân dân Thành phố  đã có Văn bản chỉ đạo số 4527/UBND-ĐT ngày 19/8/2016 về xử lý tình hình xây dựng lấn chiếm hệ thống thoát nước trên địa bàn Thành phố.

Tình hình lấn chiếm hệ thống thoát nước cụ thể như sau:

Tính từ thời điểm cuối năm 2014:

- Tồn tại 61 vị trí lấn chiếm cửa xả (thuộc 21 tuyến đường); đã xử lý được 09 vị trí (thuộc 01 tuyến đường); phát sinh 07 vị trí (thuộc 03 tuyến đường);

- Tồn tại 91 vị trí lấn chiếm hầm ga (thuộc 33 tuyến đường); đã xử lý được 02 vị trí (thuộc 01 tuyến đường); phát sinh 15 vị trí (thuộc 09 tuyến đường);

- Tồn tại 88 tuyến đường có tuyến cống bị xây dựng lấn chiếm với chiều dài 13,707km và 389 hầm ga; đã xử lý được 01 vị trí (thuộc 01 tuyến đường với chiều dài 86m và 01 hầm ga); phát sinh 05 tuyến đường với chiều dài 233m và 06 hầm ga;

- Tồn tại 44 vị trí lấn chiếm kênh, rạch; đã xử lý được 02 vị trí; phát sinh 19 vị trí lấn chiếm mới.

Tính đến thời điểm ngày 15 tháng 7 năm 2016:  Trên địa bàn thành phố còn tồn tại 59 trường hợp xây dựng lấn chiếm cửa xả (thuộc 23 tuyến đường); 104 hầm ga (thuộc 41 tuyến đường); 13,854km cống và 394 hầm ga (thuộc 92 tuyến đường); 61 vị trí lấn chiếm lòng, hành lang kênh, rạch phục vụ thoát nước; vị trí cụ thể được thể hiện tại phụ lục đính kèm (Phụ lục 1   Phụ lục 2   Phụ lục 3   Phụ lục 4 ).

 


CÁC THỦ TỤC CÙNG LĨNH VỰC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  
Tin nổi bật
  
TÌNH HÌNH LẤN CHIẾM KÊNH RẠCH TRÁI PHÉP VÀ GÂY HƯ HẠI CỐNG THOÁT NƯỚC (5/4/2017)
  
“Hội thi nấu ăn” nhân kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2017) (8/3/2017)
  
TIN BÃO GẦN BỜ (CƠN BÃO SỐ 7, HỒI 13 GIỜ NGÀY 17/10/2016)TIN BÃO GẦN BỜ (CƠN BÃO SỐ 7, HỒI 13 GIỜ NGÀY 17/10/2016) (17/10/2016)
  
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG- CƠN BÃO LINFA (Hồi 04 giờ ngày 06/7/2015) (6/7/2015)
  
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 1) HỒI 04 GIỜ (22/6/2015)
Văn bản pháp luật
  
Quyết định về việc phê duyệt "Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2011-2015 (20/7/2012)
  
Hướng dẫn nghiệp vụ rà soát thủ tục hành chánh (20/7/2012)
Thủ tục đấu nối thoát nước
  
Hướng dẫn Thủ tục thỏa thuận đấu nối thoát nước (19/7/2012)


 

Số lượt truy cập
02284885