BẢN TIN CHUYÊN NGÀNH
Công tác cấp giấy thoả thuận đấu nối cống thoát nước tại Văn phòng Trung tâm Chống ngập năm 2016 (7/4/2017)

Thực hiện Quyết định số 4576/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố (Trung tâm Chống ngập) thay mặt, giúp Ủy ban nhân dân thành phố làm chủ sở hữu, tổ chức quản lý toàn bộ hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố, Trung tâm đã thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Trung tâm để thực hiện theo cơ chế “một cửa” về tiếp nhận và trả hồ sơ đấu nối cống thoát nước vào hệ thống thoát nước do Trung tâm quản lý.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức trong việc đấu nối cống thoát nước để thoát nước mưa, xả nước thải vào hệ thống thoát nước chung của thành phố, Trung tâm Chống ngập đã xây dựng quy trình tiếp nhận và trả kết quả trong vòng 7 ngày làm việc. Đồng thời người dân có thể cập nhật trang thông tin điện tử của Trung tâm Chống ngập để lấy mẫu hồ sơ làm thủ tục. Sau khi gửi hồ sơ, người dân có thể theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của mình.

Trong năm 2016, Trung tâm Chống ngập đã tiếp nhận tổng cộng 652 hồ sơ; trong đó:

            -  Số lượng hồ sơ đã giải quyết: toàn bộ 652 hồ sơ được giải quyết, không có hồ sơ tồn đọng;

-   Hồ sơ của cá nhân: 320 hồ sơ;

-   Hồ sơ của tổ chức: 332 hồ sơ;

-   Số lượng hồ sơ được cấp thoả thuận: 420 hồ sơ;

-   Số lượng hồ sơ trả lời bằng văn bản: 232 hồ sơ;

Trong 652 hồ sơ có:

-   Thoả thuận đấu nối :  481 hồ sơ;

-   Thoả thuận hướng tuyến: 64 hồ sơ;

-     Xác nhận đấu nối: 77 hồ sơ;

-     Thoả thuận đấu nối tạm: 17 hồ sơ;

-     Cải tạo hầm ga : 07 hồ sơ;

-     Di dời hố ga: 06 hồ sơ;

-     Điều chỉnh hướng tuyến : 04 hồ sơ.

 


CÁC THỦ TỤC CÙNG LĨNH VỰC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  
Tin nổi bật
  
TÌNH HÌNH LẤN CHIẾM KÊNH RẠCH TRÁI PHÉP VÀ GÂY HƯ HẠI CỐNG THOÁT NƯỚC (5/4/2017)
  
“Hội thi nấu ăn” nhân kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2017) (8/3/2017)
  
TIN BÃO GẦN BỜ (CƠN BÃO SỐ 7, HỒI 13 GIỜ NGÀY 17/10/2016)TIN BÃO GẦN BỜ (CƠN BÃO SỐ 7, HỒI 13 GIỜ NGÀY 17/10/2016) (17/10/2016)
  
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG- CƠN BÃO LINFA (Hồi 04 giờ ngày 06/7/2015) (6/7/2015)
  
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 1) HỒI 04 GIỜ (22/6/2015)
Văn bản pháp luật
  
Quyết định về việc phê duyệt "Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2011-2015 (20/7/2012)
  
Hướng dẫn nghiệp vụ rà soát thủ tục hành chánh (20/7/2012)
Thủ tục đấu nối thoát nước
  
Hướng dẫn Thủ tục thỏa thuận đấu nối thoát nước (19/7/2012)


 

Số lượt truy cập
02273800