BẢN TIN CHUYÊN NGÀNH
TÌNH HÌNH NGẬP NƯỚC ĐẾN NĂM 2017 VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT (8/4/2017)

Tổng hợp đến đầu năm 2017, trên địa bàn thành phố còn 171 điểm ngập do mưa ở những tuyến đường hoặc hẻm phân cấp do quận, huyện quản lý và 40 điểm ngập do mưa ở những tuyến đường lớn phân cấp Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố quản lý. Thông tin chúng tôi cung cấp chỉ nêu 40 điểm ngập do mưa trên các tuyến đường thuộc Trung tâm Chống ngập quản lý; 171 điểm ngập sẽ cập nhật và thông tin cho các bạn.

Về 40 điểm ngập do mưa, trong đó:

- 23 điểm ngập đã giải quyết bằng biện pháp cấp bách tạm thời (như đầu tư xây dựng các cống nhỏ để mở hướng thoát về các cống lớn hơn hoặc ra kênh, rạch; sửa chữa các cống đã bị sụp,…). Tuy nhiên cần phải tiếp tục thực hiện những biện pháp căn cơ hơn bằng dự án xây dựng để giải quyết ngập kể cả khi có mưa lớn.

- 17 điểm ngập đang xây dựng phương án giải quyết hoặc chờ các dự án lớn đang triển khai thực hiện, sau khi hoàn thành sẽ phát huy tác dụng.   

9 điểm ngập do triều   

Để xóa, giảm ngập cho các tuyến đường trên, trong giai đoạn 2016 – 2020 sẽ thực hiện các biện pháp sau:   

Giai đoạn 2016 – 2018 

Đối với các điểm ngập do mưa: Thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, xóa ngập 8/17 tuyến đường, gồm 03 tuyến thuộc lưu vực trung tâm và 05 tuyến lưu vực ngoại vi. Hoàn thành các dự án đầu tư để xử lý 13/23 điểm ngập nước đã xử lý tạm bằng giải pháp cấp bách trước đây.

Đối với các điểm ngập do triều: Hoàn thành dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1 ), để kiểm soát triều cho lưu vực 550 km2 (x óa ngập do triều 9 tuyến đường, gồm 2 tuyến đường bị ngập nặng là đường Lương Định Của, Huỳnh Tấn Phát và 7 tuyến đường bị ngập nhẹ là đường Nguyễn Văn Hưởng, Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 50, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn, Tỉnh lộ 10, đường 26). 

Giai đoạn 2019 - 2020 

 Hoàn thành các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước để xóa ngập do mưa 5/17 tuyến đường, gồm 02 tuyến thuộc lưu vực trung tâm và 03 tuyến ngoại vi. Hoàn thành các dự án đầu tư để xử lý 10/23 tuyến bị ngập nước đã xử lý tạm bằng giải pháp cấp bách trước đây.

  Hoàn thành các hạng mục kiểm soát triều dự án rủi ro ngập nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, vốn vay Ngân hàng Thế Giới để giải quyết tình trạng ngập nước do triều lưu vực 550 km2.

            Các dự án xóa, giảm ngập do mưa từ 2016 – 2020:

            - Năm 2016

            - Năm 2017

            - Năm 2018

            - Năm 2019

            - Năm 2020

 


CÁC THỦ TỤC CÙNG LĨNH VỰC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  
Tin nổi bật
  
TÌNH HÌNH LẤN CHIẾM KÊNH RẠCH TRÁI PHÉP VÀ GÂY HƯ HẠI CỐNG THOÁT NƯỚC (5/4/2017)
  
“Hội thi nấu ăn” nhân kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2017) (8/3/2017)
  
TIN BÃO GẦN BỜ (CƠN BÃO SỐ 7, HỒI 13 GIỜ NGÀY 17/10/2016)TIN BÃO GẦN BỜ (CƠN BÃO SỐ 7, HỒI 13 GIỜ NGÀY 17/10/2016) (17/10/2016)
  
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG- CƠN BÃO LINFA (Hồi 04 giờ ngày 06/7/2015) (6/7/2015)
  
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 1) HỒI 04 GIỜ (22/6/2015)
Văn bản pháp luật
  
Quyết định về việc phê duyệt "Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2011-2015 (20/7/2012)
  
Hướng dẫn nghiệp vụ rà soát thủ tục hành chánh (20/7/2012)
Thủ tục đấu nối thoát nước
  
Hướng dẫn Thủ tục thỏa thuận đấu nối thoát nước (19/7/2012)


 

Số lượt truy cập
02294516