BẢN TIN CHUYÊN NGÀNH
CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGẬP NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 (10/4/2017)

             Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 – 2020 tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước đến năm 2020, Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2025; trong đó tập trung giải quyết dứt điểm các điểm ngập tại trung tâm thành phố, kết hợp công trình giảm ngập thực hiện chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường nước, tăng không gian trữ nước, cải thiện đời sống dân sinh.

          Thành phố chúng ta còn rất nhiều việc để làm, nhất là trong tình hình khí hậu diễn biến phức tạp, bất thường. Xóa, giảm ngập nước phải mang tính bền vững, toàn diện, song song với giải quyết vệ sinh môi trường nước, ổn định sinh hoạt, đời sống của người dân.  

I. MỤC TIÊU

II. NHIỆM VỤ  

III. GIẢI PHÁP  

1. Nhóm giải pháp về quy hoạch và quản lý quy hoạch, liên kết giữa các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 

2. Nhóm giải pháp thu hút nguồn lực 

3. Nhóm giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hiệu quả quản lý nhà nước 

4. Nhóm giải pháp khoa học – công nghệ 

5. Nhóm giải pháp tuyên truyền vận động nhân dân  

6. Nhóm giải pháp về dự án công trình

 


CÁC THỦ TỤC CÙNG LĨNH VỰC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  
Tin nổi bật
  
TÌNH HÌNH LẤN CHIẾM KÊNH RẠCH TRÁI PHÉP VÀ GÂY HƯ HẠI CỐNG THOÁT NƯỚC (5/4/2017)
  
“Hội thi nấu ăn” nhân kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2017) (8/3/2017)
  
TIN BÃO GẦN BỜ (CƠN BÃO SỐ 7, HỒI 13 GIỜ NGÀY 17/10/2016)TIN BÃO GẦN BỜ (CƠN BÃO SỐ 7, HỒI 13 GIỜ NGÀY 17/10/2016) (17/10/2016)
  
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG- CƠN BÃO LINFA (Hồi 04 giờ ngày 06/7/2015) (6/7/2015)
  
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 1) HỒI 04 GIỜ (22/6/2015)
Văn bản pháp luật
  
Quyết định về việc phê duyệt "Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2011-2015 (20/7/2012)
  
Hướng dẫn nghiệp vụ rà soát thủ tục hành chánh (20/7/2012)
Thủ tục đấu nối thoát nước
  
Hướng dẫn Thủ tục thỏa thuận đấu nối thoát nước (19/7/2012)


 

Số lượt truy cập
02294516