BẢN TIN CHUYÊN NGÀNH
Quy định về quản lý, sử dụng hành lang bảo vệ trên bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (27/4/2017)

Ngày 18 tháng 4 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND Quy định về quản lý, sử dụng hành lang bảo vệ trên bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn thành phố, nhằm đảm bảo nguyên tắc mọi tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đất hợp pháp trong phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ, được quyền tham gia đầu tư xây dựng công trình theo đúng mục đích, phù hợp với quy hoạch; nghiêm cấm mọi hành vi lấn chiếm, sử dụng đất bất hợp pháp, sử dụng đất không đúng mục đích đã được phê duyệt, hoặc những hành vi gây tác hại xấu, gây sạt lở, làm ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của các công trình xây dựng bảo vệ bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng. Chúng tôi chuyển đến bạn đọc những nội dung chủ yếu như sau:  

    I. Phạm vi và nguyên tắc xác định, sử dụng hành lang bảo vệ trên bờ

        1. Phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ

        2. Nguyên tắc sử dụng hành lang bảo vệ trên bờ

    II. Nguyên tắc xác định hành lang bảo vệ trên bờ trong một số trường hợp khác

    III. Trách nhiệm cung cấp thông tin về mép bờ cao quy hoạch và hành lang bảo vệ trên bờ

    IV. Phân cấp cơ quan thỏa thuận vị trí và quy mô xây dựng kè và các công trình xây dựng trên phạm vi hành lang bảo vệ bờ

    V. Điều kiện duyệt quy hoạch chi tiết, cấp phép xây dựng và giao đất

    VI. Tổ chức và phân cấp quản lý

    VII. Xử lý chuyển tiếp


CÁC THỦ TỤC CÙNG LĨNH VỰC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  
Tin nổi bật
  
TÌNH HÌNH LẤN CHIẾM KÊNH RẠCH TRÁI PHÉP VÀ GÂY HƯ HẠI CỐNG THOÁT NƯỚC (5/4/2017)
  
“Hội thi nấu ăn” nhân kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2017) (8/3/2017)
  
TIN BÃO GẦN BỜ (CƠN BÃO SỐ 7, HỒI 13 GIỜ NGÀY 17/10/2016)TIN BÃO GẦN BỜ (CƠN BÃO SỐ 7, HỒI 13 GIỜ NGÀY 17/10/2016) (17/10/2016)
  
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG- CƠN BÃO LINFA (Hồi 04 giờ ngày 06/7/2015) (6/7/2015)
  
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 1) HỒI 04 GIỜ (22/6/2015)
Văn bản pháp luật
  
Quyết định về việc phê duyệt "Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2011-2015 (20/7/2012)
  
Hướng dẫn nghiệp vụ rà soát thủ tục hành chánh (20/7/2012)
Thủ tục đấu nối thoát nước
  
Hướng dẫn Thủ tục thỏa thuận đấu nối thoát nước (19/7/2012)


 

Số lượt truy cập
02294507