CƠ CẤU TỔ CHỨC CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

BAN LÃNH ĐẠO
 
Giám đốc Trung tâm: Ông Nguyễn Ngọc Công.
Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng 

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM 
Chánh Văn phòng: Ông Trần Văn Dũng.
Phó Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Thanh Nhã.
 
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ 
Trưởng Phòng: Bà Hồ Võ Hoài Thu.
Phó Trưởng Phòng: Bà Trương Thị Phương Bình.
 

PHÒNG QUẢN LÝ NƯỚC THẢI

                       

                        Trưởng Phòng: Ông Lưu Văn Tấn.
                        Phó Trưởng Phòng: Ông Phạm Hồng.
                        Phó Trưởng Phòng: Ông Nguyễn Hữu Tâm.

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
 
Trưởng Phòng: Ông Võ Văn Cần.
Phó Trưởng Phòng: Ông Nguyễn Đăng Bộ

PHÒNG KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ
 
Trưởng Phòng: Ông Võ Minh Khương.
Phó Trưởng Phòng: Ông Nguyễn Huy Bình.
Phó Trưởng Phòng: Ông Dương Minh Khôi.

 

PHÒNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 
 
Trưởng Phòng: Ông Đỗ Tấn Long.

Các Phó Trưởng Phòng: 
- Ông Nguyễn Trí Thanh.
- Ông Phạm Công Đô.
- Ông Lại Duy Sơn.
 

PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
   
     Trưởng Phòng: Ông  Phan Anh Tuấn.
       Các Phó Trưởng phòng:
               - Bà Lê Thị Phương Trúc
 

                PHÒNG QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG

                                 Trưởng Phòng: Bà Phan Phạm Thanh Trang

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ 
 
Giám đốc: Ông Lê Quang Phú.

Các Phó Giám đốc: 
- Bà Phan Thị Trà My.
- Ông Nguyễn Duy Đức.
            Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền.
 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 1547
 

    Giám đốc: Ông Trần Như Quốc Bảo.

    Các Phó Giám đốc:
                 - Ông Đinh Thanh Nghị.
                 - Bà Nguyễn Lê Ngọc Hương.

                Kế toán trưởng: Bà Lê Thị Mỹ Dung

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CẢI TẠO KÊNH BA BÒ  

Giám đốc: Ông Võ Thanh Huy .  

Phó Giám đốc:
- Ông Lê Mai Thành Huy.

Kế toán trưởng: Bà Lê Thị Trung Hoa.


BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Giám đốc: Ông Bùi Thế Hải. 

                        Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Tăng Thành.
                        Phó Giám đốc: Ông Khưu Thành Khiêm
                        Phó Giám đốc: Ông Trần Đăng Nghĩa

 

Tin nổi bật
  
TÌNH HÌNH LẤN CHIẾM KÊNH RẠCH TRÁI PHÉP VÀ GÂY HƯ HẠI CỐNG THOÁT NƯỚC (5/4/2017)
  
“Hội thi nấu ăn” nhân kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2017) (8/3/2017)
  
TIN BÃO GẦN BỜ (CƠN BÃO SỐ 7, HỒI 13 GIỜ NGÀY 17/10/2016)TIN BÃO GẦN BỜ (CƠN BÃO SỐ 7, HỒI 13 GIỜ NGÀY 17/10/2016) (17/10/2016)
  
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG- CƠN BÃO LINFA (Hồi 04 giờ ngày 06/7/2015) (6/7/2015)
  
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 1) HỒI 04 GIỜ (22/6/2015)
Văn bản pháp luật
  
Quyết định về việc phê duyệt "Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2011-2015 (20/7/2012)
  
Hướng dẫn nghiệp vụ rà soát thủ tục hành chánh (20/7/2012)
Thủ tục đấu nối thoát nước
  
Hướng dẫn Thủ tục thỏa thuận đấu nối thoát nước (19/7/2012)


 

Số lượt truy cập
02537725