THỦ TỤC ĐẤU NỐI THOÁT NƯỚC
Hướng dẫn Thủ tục thỏa thuận đấu nối thoát nước (19/7/2012)

 I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

           1. Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 năm 2007 về thoát nước đô thị và khu Công nghiệp;

          2. Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 ban hành Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (thay thế cho Quyết định số 145/2002/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố và Quyết định số 47/2005/QĐ-UB ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung Quy định về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố);
          3. Quyết định số 185/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về quản lý bảo vệ công trình thoát nước công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
          4. Quyết định số 4576/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố thay mặt, giúp Ủy ban nhân dân thành phố làm chủ sở hữu, tổ chức quản lý toàn bộ hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố.
  
 II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP THỎA THUẬN

 

          Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đấu nối để thoát nước mưa, xả nước thải vào hệ thống thoát nước của thành phố.
  
 III. HỒ SƠ

  

          1. Đối với hộ gia đình:

 

          - Đơn đề nghị về đấu nối cống nhánh vào hệ thống thoát nước của thành phố (Theo mẫu BM 1).

           - Bản sao y có chứng thực của các cơ quan có thẩm quyền một trong các giấy tờ về pháp lý đất (như giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyết định giao đất, Giấy phép xây dựng nếu xây dựng mới, …), các văn bản liên quan đến khu đất nếu có.

           - Văn bản thỏa thuận đấu nối của đơn vị thiết kế thi công cho hộ gia đình xin phép đấu nối (Theo mẫu BM 3).
          - Bản sao y có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị thiết kế thi công.
          - Bản vẽ thiết kế thi công đấu nối gồm: Họa đồ vị trí, mặt bằng lắp đặt đấu nối; thiết kế tái lập mặt đường, vỉa hè; thiết kế chi tiết đấu nối cống nhánh vào hệ thống thoát nước của thành phố.
          - Thuyết minh phương án thi công đấu nối (Theo mẫu BM 4).
          - Bảng tiến độ thi công đấu nối (Theo mẫu BM 5).
  
          2. Đối với cơ quan, doanh nghiệp tư nhân:

 

          - Đơn đề nghị về đấu nối cống nhánh vào hệ thống thoát nước của thành phố (Theo mẫu BM 2 )

 

          - Bản sao y có chứng thực của các cơ quan có thẩm quyền một trong các giấy tờ về pháp lý đất (như giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyết định giao đất, Giấy phép xây dựng nếu xây dựng mới, …), các văn bản liên quan đến khu đất nếu có.

          - Bản sao Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
          - Văn bản thỏa thuận đấu nối của đơn vị thiết kế thi công (Theo mẫu BM 3).
          - Bản sao y có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị thiết kế thi công.
          - Bản vẽ thiết kế thi công đấu nối gồm: Họa đồ vị trí, mặt bằng lắp đặt đấu nối; thiết kế tái lập mặt đường, vỉa hè; thiết kế chi tiết đấu nối cống nhánh vào hệ thống thoát nước của thành phố.
          - Đối với công trình phải lập thiết kế cơ sở hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định hiện hành, bổ sung thuyết minh thiết kế cơ sở hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, kèm theo quyết định phê duyệt.
           - Đối với công trình thoát nước xây dựng trong khu dân cư mới, khu đô thị mới, bổ sung thêm: Bản vẽ quy hoạch chi tiết, kèm theo quyết định phê duyệt.
           - Thuyết minh phương án thi công đấu nối (Theo mẫu BM 4).
           - Bảng tiến độ thi công đấu nối (Theo mẫu BM 5).
 

           3. Số lượng hồ sơ: 04 (bốn) bộ.

  IV. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

           - Người nộp hồ sơ:

          + Đối với hộ gia đình: Người nộp hồ sơ phải đứng đơn đề nghị cấp thỏa thuận đấu nối hoặc người được ủy quyền theo quy định.
          + Đối với cơ quan, doanh nghiệp tư nhân: Người nộp hồ sơ phải đứng đơn đề nghị cấp thỏa thuận đấu nối hoặc người được ủy quyền theo quy định hoặc Giấy giới thiệu.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
          + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ ghi biên nhận và ghi ngày hẹn đến lấy Giấy thỏa thuận.
          + Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ ghi nội dung hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung hoặc chỉnh sửa.
          + Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ).
 

  V. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT

           Chậm nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

  VI. LỆ PHÍ

           Không thu lệ phí.

  
 VII. ĐỊA ĐIỂM GIẢI QUYẾT– SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

           - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Văn phòng Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước, số 10 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

         - Số điện thoại liên hệ: 08.35267497 hoặc 08.35267498 (Bấm số nội bộ 102).

  VIII. THÔNG TIN THAM KHẢO

DANH SÁCH MỘT SỐ CÔNG TY CÓ CHỨC NĂNG THAM GIA THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỎA THUẬN ĐẤU NỐI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRONG 3 THÁNG GẦN ĐÂY

 
STT
 
TÊN CÔNG TY
 
ĐỊA CHỈ
1
Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị
- Số 8Bis đường Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08. 38230800
2
Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 1
- Số 28-30 Nguyễn Thái Bình,Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (08) 38.215.611 – 38.215.194 
3
Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 2
- Số 936 Nguyễn Thị Định, P.Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 3742 1166
4
Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3
- Số 200B Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3. TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại : (08)38.395.277
5
Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4
- Số 301 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại. : (08)38260352
6
Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 5
- Số 153 Lê Hồng Phong, Phường 3, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (08) 38382808
7
Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 9
- Số 25 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08 3730 7207
8
Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận Gò vấp
- Số 179A đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (08) 3985.3219
9
Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận Tân Bình
- Số 310 Lê Văn Sỹ, Phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08 3844 3812
10
Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận
- Số 553/73 Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (08) 3844 3922
11
Công ty CPTV ĐT và XD Việt Bách
- Số 31 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (08). 35180408
12
Công ty TNHH Xây dựng Lưu Nguyễn
- Số 130/C47-C49 đường Phạm Văn Hai, Phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08. 38463078
13
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Phương Linh
- Số 73 đường An Điềm, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
- Không có số điện thoại
14
Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng thương mại An Bình
- Số 43/37A Đường số 7, phường Linh Tây, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
- Không có số điện thoại
15
Công ty Cổ phần Xây dựng Cấp thoát nước Gia Định
- Số 3 Nguyễn Hiến Lê, Phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Không có số điện thoại
16
Công ty Cổ phần xây dựng dân dụng và Công nghiệp Mạnh Hưng
- Số 346/24 Chu Văn An, Phường 12, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Không có số điện thoại.
17
Công ty TNHH XD Công trình Đô thị thành phố
- Số 02 Đường Thạnh Xuân 24, phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
- Không có số điện thoại.
18
Công ty TNHH Tư Vấn Xây dựng Nam Chí
- Số 79/5 A12 đường Xô Viết Nghị Tĩnh, Phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Không có số điện thoại.
19
Công ty Cổ phần kiểm định xây dựng Trọng Tín
- Số 71 TRương Văn Thành, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
- Không có số điện thoại.
20
Công ty Cổ Phần Bốn Phương
- Số 98/5 Đường số 17, KP5, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Không có số điện thoại.
21
Công ty CPTV ĐT và XD Chiêu Dương
- Số 328 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
- Không có số điện thoại.
22
Cty Cổ phần đầu tư Xây dựng và Kiến Trúc Phú Lâm
- Số 10/6 Đường số 36, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Không có số điện thoại.
23
Công ty CP XD TM Kiến Trúc Đẹp
- Số 264/10/25 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
- Không có số điện thoại.
24
Công ty CPTVXD TM Hoàng Minh
- Số 72/10K đường Lê Đức Thọ, phường 8, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
- Không có số điện thoại.

 


CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Tin nổi bật
  
TÌNH HÌNH LẤN CHIẾM KÊNH RẠCH TRÁI PHÉP VÀ GÂY HƯ HẠI CỐNG THOÁT NƯỚC (5/4/2017)
  
“Hội thi nấu ăn” nhân kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2017) (8/3/2017)
  
TIN BÃO GẦN BỜ (CƠN BÃO SỐ 7, HỒI 13 GIỜ NGÀY 17/10/2016)TIN BÃO GẦN BỜ (CƠN BÃO SỐ 7, HỒI 13 GIỜ NGÀY 17/10/2016) (17/10/2016)
  
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG- CƠN BÃO LINFA (Hồi 04 giờ ngày 06/7/2015) (6/7/2015)
  
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 1) HỒI 04 GIỜ (22/6/2015)
Xem bài viết theo chủ đề
  
Quyết định về việc phê duyệt "Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2011-2015 (20/7/2012)
  
Hướng dẫn nghiệp vụ rà soát thủ tục hành chánh (20/7/2012)
Thủ tục đấu nối
  
Hướng dẫn Thủ tục thỏa thuận đấu nối thoát nước (19/7/2012)


 

Số lượt truy cập
02537742