BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (21/2/2013)

Giới thiệu 1. Giám đốc: Ông Bùi Thế Hải 2. Phó Giám đốc: - Ông Nguyễn Tăng Thành - Ông Khưu Thành Khiêm - Ông Trần Đăng Nghĩa Vị trí, chức năng Ban Quản lý dự án xây dựng công trình ( Ban Quản lý dự án XDCT) là đơn vị trực thuộc Trung tâm Điều hành ...


Chi tiết

PHÒNG QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG (1/10/2012)

Giới thiệu 1.Trưởng Phòng: Ông Phạm Trọng Quốc 2. Phó Trưởng Phòng: Bà Phan Phạm Thanh Trang Chức năng Phòng Quan hệ cộng đồng có chức năng tham mưu Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước (Trung tâm chống ngập) về công tác quan hệ cộng đồng, vận ...


Chi tiết

PHÒNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC (26/8/2009)

PHÒNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC Giới thiệu 1. Trưởng Phòng: Ông Đỗ Tấn Long. 2. Các Phó Trưởng Phòng: - Ông Nguyễn Trí Thanh. - Ông Lại Duy Sơn. - Ông Phạm Công Đô. 3. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ gồm: a. Bộ phận duy tu hệ thống thoát nước: Thực hiện công tác giám sát duy tu hệ thống thoát nước; ...


Chi tiết

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM (25/8/2009)

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM Giới thiệu 1. Chánh văn phòng: Ông Hoàng Phương Nam Phó Chánh văn phòng: Ông Trần Văn Dũng 2. Các bộ phận thuộc Văn phòng Trung tâm: - Bộ phận hành chính văn thư; - Bộ phận quản trị; - Bộ phận ứng dụng công nghệ thông tin. Chức năng Tham mưu về công tác quản trị văn phòng, ...


Chi tiết

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ (25/8/2009)

Giới thiệu 1. Trưởng Phòng: Ông Nguyễn Nghĩa Hiệp. 2. Phó Trưởng Phòng: Bà Hồ Võ Hoài Thu. Chức năng Tham mưu Giám đốc Trung tâm chống ngập thực hiện về các lĩnh vực: tổ chức, bộ máy, cán bộ theo phân cấp; chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và lao động của Trung tâm chống ngập; công tác thi ...


Chi tiết

PHÒNG QUẢN LÝ NƯỚC THẢI (25/8/2009)

PHÒNG QUẢN LÝ NƯỚC THẢI Giới thiệu 1. Trưởng phòng: Ông Lưu Văn Tấn. 2. Các Phó Trưởng phòng: - Ông Phạm Hồng. - Ông Nguyễn Hữu Tâm.Chức năng Tham mưu thực hiện về quản lý nước thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Nghiên cứu đề xuất định hướng chiến lược, quy hoạch phát ...


Chi tiết

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN (25/8/2009)

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN Giới thiệu 1. Trưởng Phòng: Ông Võ Văn Cần.2. Phó Trưởng Phòng: - Ông Đoàn Văn Hiệp - Ông Nguyễn Đăng Bộ3. Các bộ phận nghiệp vụ:- Bộ phận kế toán nguồn kinh phí sự nghiệp.- Bộ phận kế toán chuyên quản các Dự án xây dựng cơ bản.- Bộ phận kế toán chuyên quản nguồn kinh phí duy ...


Chi tiết

PHÒNG KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ (25/8/2009)

PHÒNG KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯGiới thiệu 1. Trưởng Phòng: Ông Võ Minh Khương. Các Phó Trưởng phòng: - Ông Nguyễn Huy Bình - Ông Nguyễn Hoàng Tuấn2. Các bộ phận nghiệp vụ:a. Bộ phận Kế hoạch.b. Bộ phận thẩm định.c. Bộ phận văn thư lưu trữ. Chức năngXây dựng kế hoạch, quản lý các dự án đầu tư, duy tu sửa chữa ...


Chi tiết

PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN (25/8/2009)

PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Giới thiệu 1. Trưởng Phòng: Ông Phan Anh Tuấn.2. Phó Trưởng phòng: - Bà Lê Thị Phương Trúc - Bà Phạm Thị Minh Hiền Chức năng Tham mưu Giám đốc Trung tâm thực hiện nghiên cứu các giải pháp kiểm soát ngập; các quy trình quản lý vận hành công trình kiểm soát ngập, hệ thống ...


Chi tiết

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ (25/8/2009)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊGiới thiệu 1. Giám đốc: Ông Lê Quang Phú.2. Các Phó Giám đốc:- Bà Phan Thị Trà My. - Ông Nguyễn Duy Đức.3. Kế toán trưởng:Bà Nguyễn Thị Thu Hiền.4. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ gồm:- Bộ phận Kế hoạch đầu tư.- Bộ phận kỹ thuật. - Bộ phận Tài chính - Hành chính. ...


Chi tiết

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 1547 (25/8/2009)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 1547 Giới thiệu 1. Giám đốc : Ông Trần Như Quốc Bảo 2. Các Phó Giám đốc: - Ông Đinh Thanh Nghị. - Ông Phan Mộng Hoài. - Bà Nguyễn Lê Ngọc Hương. 3. Kế toán Trưởng: Bà Huỳnh Viên Mỵ Chức năng Theo yêu cầu chuẩn bị đầu tư xây dựng hệ thống đê bao và cống kiểm soát ...


Chi tiết

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CẢI TẠO KÊNH BA BÒ (25/8/2009)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CẢI TẠO KÊNH BA BÒ Giới thiệu 1. Giám đốc: Ông Võ Thanh Huy. 2. Các Phó Giám đốc: - Ông Nguyễn Ngọc Đắc. - Ông Lê Mai Thành Huy. 3. Kế toán trưởng: Bà Đỗ Thị Sang. Vị trí, chức năng Quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện Dự án Cải tạo kênh Ba Bò theo quy định của Luật Xây dựng và ...


Chi tiết
Tin nổi bật
  
TÌNH HÌNH LẤN CHIẾM KÊNH RẠCH TRÁI PHÉP VÀ GÂY HƯ HẠI CỐNG THOÁT NƯỚC (5/4/2017)
  
“Hội thi nấu ăn” nhân kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2017) (8/3/2017)
  
TIN BÃO GẦN BỜ (CƠN BÃO SỐ 7, HỒI 13 GIỜ NGÀY 17/10/2016)TIN BÃO GẦN BỜ (CƠN BÃO SỐ 7, HỒI 13 GIỜ NGÀY 17/10/2016) (17/10/2016)
  
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG- CƠN BÃO LINFA (Hồi 04 giờ ngày 06/7/2015) (6/7/2015)
  
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 1) HỒI 04 GIỜ (22/6/2015)
Văn bản pháp luật
  
Quyết định về việc phê duyệt "Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2011-2015 (20/7/2012)
  
Hướng dẫn nghiệp vụ rà soát thủ tục hành chánh (20/7/2012)
Thủ tục đấu nối thoát nước
  
Hướng dẫn Thủ tục thỏa thuận đấu nối thoát nước (19/7/2012)


 

Số lượt truy cập
02537726