Nội dung chỉ đạo của Phó Chủ Tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Hữu Tín tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án chống ngập trên địa bàn thành phố (Thông báo số 615 /TB-VP ngày 13/8/2012) (29/8/2012)

Ngày 07 tháng 8 năm 2012, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Nguyễn Hữu Tín đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án chống ngập trên địa bàn thành phố. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Lãnh đạo các Sở, Ban ngành liên quan và Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố tham dự.
Sau khi nghe Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố báo cáo và ý kiến của các đơn vị dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Nguyễn Hữu Tín đã có kết luận chỉ đạo bao gồm 06 nội dung chính.
Xem chi tiết Thông báo số 615 /TB-VP ngày 13/8/2012 tại đây


CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Tin nổi bật
  
TÌNH HÌNH LẤN CHIẾM KÊNH RẠCH TRÁI PHÉP VÀ GÂY HƯ HẠI CỐNG THOÁT NƯỚC (5/4/2017)
  
“Hội thi nấu ăn” nhân kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2017) (8/3/2017)
  
TIN BÃO GẦN BỜ (CƠN BÃO SỐ 7, HỒI 13 GIỜ NGÀY 17/10/2016)TIN BÃO GẦN BỜ (CƠN BÃO SỐ 7, HỒI 13 GIỜ NGÀY 17/10/2016) (17/10/2016)
  
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG- CƠN BÃO LINFA (Hồi 04 giờ ngày 06/7/2015) (6/7/2015)
  
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 1) HỒI 04 GIỜ (22/6/2015)
Văn bản pháp luật
  
Quyết định về việc phê duyệt "Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2011-2015 (20/7/2012)
  
Hướng dẫn nghiệp vụ rà soát thủ tục hành chánh (20/7/2012)
Thủ tục đấu nối thoát nước
  
Hướng dẫn Thủ tục thỏa thuận đấu nối thoát nước (19/7/2012)


 

Số lượt truy cập
02537722