Thông báo về việc đóng góp ý kiến xây dựng cơ quan (28/9/2012)

Đến tháng 3/2013, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước sẽ tròn 5 năm thành lập. Từ con số 0, đến nay chúng ta đã có trụ sở làm việc, cơ sở vật chất kỹ thuật; có tổ chức bộ máy với 08 phòng tham mưu, 07 Ban Quản lý dự án, nhân sự 257 người; tổ chức đảng, đoàn thể ngày càng được củng cố và vững mạnh. Về thực hiện nhiệm vụ được giao, Trung tâm đã làm tốt vai trò là đầu mối tham mưu cho lãnh đạo thành phố triển khai thực hiện chương trình xóa, giảm ngập nước; hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn khoa học kỹ thuật, công nghệ, phương pháp quản lý tiên tiến phù hợp với điều kiện thành phố; tiếp nhận và quản lý hàng trăm dự án; các nhà máy xử lý nước thải, trạm bơm; số điểm ngập được xóa, giảm dần qua từng năm,… Thành quả bước đầu đó là sự đóng góp công sức, trí tuệ, là sự nỗ lực, tận tụy của từng CBVC-LĐ trong suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, chúng ta đều hiểu rất rõ sẽ còn muôn vàn khó khăn, thách thức ở phía trước, nhiệm vụ sẽ ngày càng nặng nề; “con thuyền ngược nước” rất cần sự đồng thuận, góp sức của mỗi người để đi đúng hướng. Để lãnh đạo, điều hành có hiệu quả hơn trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên sẽ ghi nhận ý kiến của CBVC-LĐ thông qua phiếu khảo sát này.


 


CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Tin nổi bật
  
TÌNH HÌNH LẤN CHIẾM KÊNH RẠCH TRÁI PHÉP VÀ GÂY HƯ HẠI CỐNG THOÁT NƯỚC (5/4/2017)
  
“Hội thi nấu ăn” nhân kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2017) (8/3/2017)
  
TIN BÃO GẦN BỜ (CƠN BÃO SỐ 7, HỒI 13 GIỜ NGÀY 17/10/2016)TIN BÃO GẦN BỜ (CƠN BÃO SỐ 7, HỒI 13 GIỜ NGÀY 17/10/2016) (17/10/2016)
  
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG- CƠN BÃO LINFA (Hồi 04 giờ ngày 06/7/2015) (6/7/2015)
  
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 1) HỒI 04 GIỜ (22/6/2015)
Văn bản pháp luật
  
Quyết định về việc phê duyệt "Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2011-2015 (20/7/2012)
  
Hướng dẫn nghiệp vụ rà soát thủ tục hành chánh (20/7/2012)
Thủ tục đấu nối thoát nước
  
Hướng dẫn Thủ tục thỏa thuận đấu nối thoát nước (19/7/2012)


 

Số lượt truy cập
02537739