Văn bản thành phố

Cơ sở dữ liệu Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh (21/4/2016)

Thực hiện nội dung Công văn số 397/STTTT-CNTT ngày 04/04/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính Phủ về CSDL quốc gia về pháp luật, Trung tâm Chống ngập đã đưa liên kết về Cơ sở dữ liệu Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh ...


Chi tiết

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố (3/4/2014)

Ngày 27 tháng 3 năm 2014, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Chỉ thị số 06/2014/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố. Hiện nay, biến đổi khí hậu, diễn biến thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, triều cường, lốc xoáy, sạt lở, hạn ...


Chi tiết

KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (1/4/2014)

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 28 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 (sau đây gọi tắt là Hiến pháp). Sau khi Hiến pháp được ban hành, các cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước đã kịp thời ban hành ...


Chi tiết

Quyết định Số: 59 /2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 (23/12/2013)

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhTải tài liệu tại đây ...


Chi tiết
Tin nổi bật
  
TÌNH HÌNH LẤN CHIẾM KÊNH RẠCH TRÁI PHÉP VÀ GÂY HƯ HẠI CỐNG THOÁT NƯỚC (5/4/2017)
  
“Hội thi nấu ăn” nhân kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2017) (8/3/2017)
  
TIN BÃO GẦN BỜ (CƠN BÃO SỐ 7, HỒI 13 GIỜ NGÀY 17/10/2016)TIN BÃO GẦN BỜ (CƠN BÃO SỐ 7, HỒI 13 GIỜ NGÀY 17/10/2016) (17/10/2016)
  
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG- CƠN BÃO LINFA (Hồi 04 giờ ngày 06/7/2015) (6/7/2015)
  
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 1) HỒI 04 GIỜ (22/6/2015)
Văn bản pháp luật
  
Quyết định về việc phê duyệt "Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2011-2015 (20/7/2012)
  
Hướng dẫn nghiệp vụ rà soát thủ tục hành chánh (20/7/2012)
Thủ tục đấu nối thoát nước
  
Hướng dẫn Thủ tục thỏa thuận đấu nối thoát nước (19/7/2012)


 

Số lượt truy cập
02537726