Tra cứu văn bản
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 248 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 13
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tên Tải về
1 591/QĐ-BXD 30/05/2014 Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị           
2 592/QĐ-BXD 30/05/2014 Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị.           
3 03/2014/TT-BTTTT 11/03/2014 Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin           
4 01/2014/TT-BTTTT 20/02/2014 Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước           
5 06/2014/TT-BTC 07/01/2014 Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13           
6 45/2013/QH13 29/11/2013 Luật đất đai           
7 HP 28/11/2013 Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và văn bản liên quan           
8 43/2013/QH13 26/11/2013 Luật đấu thầu 2013           
9 44/2013/QH13 26/11/2013 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí           
10 42/2013/QH13 25/11/2013 Luật tiếp công dân           
11 38/2013/QH13 16/11/2013 Luật việc làm           
12 551/BXD-KTXD 02/04/2013 Về việc điều chỉnh chi phí nhân công trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình           
13 03/2013/TT-BXD 02/04/2013 Về ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.           
14 26/2013/NĐ-CP 29/03/2013 Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng           
15 18/2013/QĐ-TTg 29/03/2013 Về cải tạo, phục hồi môi trường           
16 25/2013/NĐ-CP 29/03/2013 Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải           
17 27/2013/NĐ-CP 29/03/2013 Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường           
18 15/2013/NĐ-CP 06/02/2013 Về quản lý chất lượng công trình xây dựng           
19 04/2013/QĐ-TTg 14/01/2013 Về thẩm quyền Quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng           
20 11/2013/NĐ-CP 14/01/2013 Về quản lý đầu tư và phát triển đô thị           
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 248 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 13
Tin nổi bật
  
TÌNH HÌNH LẤN CHIẾM KÊNH RẠCH TRÁI PHÉP VÀ GÂY HƯ HẠI CỐNG THOÁT NƯỚC (5/4/2017)
  
“Hội thi nấu ăn” nhân kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2017) (8/3/2017)
  
TIN BÃO GẦN BỜ (CƠN BÃO SỐ 7, HỒI 13 GIỜ NGÀY 17/10/2016)TIN BÃO GẦN BỜ (CƠN BÃO SỐ 7, HỒI 13 GIỜ NGÀY 17/10/2016) (17/10/2016)
  
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG- CƠN BÃO LINFA (Hồi 04 giờ ngày 06/7/2015) (6/7/2015)
  
TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 1) HỒI 04 GIỜ (22/6/2015)
Văn bản pháp luật
  
Quyết định về việc phê duyệt "Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2011-2015 (20/7/2012)
  
Hướng dẫn nghiệp vụ rà soát thủ tục hành chánh (20/7/2012)
Thủ tục đấu nối thoát nước
  
Hướng dẫn Thủ tục thỏa thuận đấu nối thoát nước (19/7/2012)


 

Số lượt truy cập
02537726